بهار می آید

چند روزی از خبری، مست شادی بودم... رهایی کسی که دوستش داری... کسی که برایت سمبل ایستادگی است... کسی که برایت شرافت انسانیت است... و تحسین همسرش که او نیز سهمی در همه این انسانیت و شرافت و ایستادگی دارد... کاش این بهار همه دل شاد بودند... مادران صبر، کودکان انتظار...

ولی عجب سالی بود این سال، این همه حادثه ...

کاش یاد بگیریم از بهار که جوانه بزنیم، که شکوفه دهیم، و دوباره بروئیم...

/ 0 نظر / 9 بازدید