روزمرگی غیر تکراری

کم و بیش می نویسم این روزها. تمرین های کلاس نوشتن بهانه خوبی شده برای نوشتن. حس خوب و دل مشغولی شیرینی است. با خودم بهترم این روزها.

این حس شیرین دوست داشتن و دوست داشته شدن در خیال و با شخصیتهای داستانهایم حالم را بهتر می کند...

کمی فیلم هم می بینم. هر چه هست از روزمرگیهای تکراری خیلی دلنشین تر است.

 

گفتم بگویم که گاهی خوب هم هستم.

/ 0 نظر / 8 بازدید