دیگه می شه گفت امروز دفاع دارم برای تمدد اعصاب و اینکه فضای ذهنی ام تغییر کنه گفتم یه سری به اینجا بزنم...

به امید اینکه همه چی به خوبی تموم بشه و به کلی کارهای عقب افتاده برسم...

/ 2 نظر / 2 بازدید
ساناز

همه آرزوی های خوب برای تو دوست جونم

سالومه

امیدوارم موفق باشی. بوسسسسس