بعد از روز موعود

همه فشار کاری برای پشت سر گذاشتن ٢۶ دی سپری شد و حالا انگار در فضا معلقم...

 دیشب از خستگی داشتم می مردم. و قتی با یک خواب خوب و راحت از نه و نیم شب تا هفت صبح ( البته با همکاری بی حد و اندازه سپهر) خستگی ام رو در کردم من موندم و اینکه خب حالا به کدوم کار عقب افتاده برسم؟ و باید بگم از صبح تا حالا غیر از اینترنت گردی به هیچ کار دیگه ای فکر هم نکردم...

بعد از خستگی در کردن جسمی یه کم هم خستگی در کردن روحی لازمه..!

 

/ 0 نظر / 10 بازدید