خدا رو شکر می کنم که دیروز تمام شد.22بهمن را می گویم! و دهه پر شکو فجر!! نمی دانم چرا کسی به تاثیر منفی این بمباران تبلیغاتی فکر نمی کند حتی یک آدم بی اطلاع از همه امورات سیاسی اجتماعی با این همه اصرار بر خوب بودن عده ای و بد بودن همه آدم های دیگردنیا به شک می افتد که نکند موضوع چیز دیگری باشد... راستی گل سرخی بعد از 28 سال چه شد که نبش قبر شد و چندین بار البته با تفسیرهای استاد ازغنده پور! اجازه پخش گرفت... کاری کرده اند که دیگر حتی از ایرانی بودن هم شرم مان شود

/ 0 نظر / 5 بازدید