دلم می خواد داد بزنم: آهااای ... من حالم بده...

دوباره حسابی کلافه ام.کار پروژه پیش نمی ره که نمی ره و... بعد از چند روز مسافرت و عروسی و مهمونی و حسابی خوش گذروندن، نمی دونم چرا اینقدر روز بدی رو شروع کردم. اصلا از خواب با دلشوره بیدار شدم. دلشوره عقب بودن کارهای پروژه وتا حالا دقیقا می تونم بگم هیچ حرکت مثبتی نکردم  وتازه همینطوری بد بیاری و خبرهای ناخوشایند هم داشتم! بهتره خوشحال باشم که امروز داره تموم می شه!! باید سعی کنم فردا درست بیدارشم. پس دنده راست و چپ که می گن همینه؟!  

/ 2 نظر / 2 بازدید
نيکو

نا امید نباش و تسلیم نشو با بهترین ارزو ها

ساناز

دوست جون ياد پژوهش و پروژه هامون افتادم که يه روز جواب ميدادن يه روز لج ميکردن و جواب نميدادن ولی دير يا زود هممون دفاع کرديم اون هم بيشتر از ۷ سال پيش ، خاصيت پروژه اينه که يه وقتايی جواب نده ، يه وقتايی عقب باشه ! مهم اينه که تو ميدونی تموم ميشه و بدونی که يه آدمايی دوستت دارند و دوست دارند که تو شاد باشی ! يکيش من !!!!!