تولدم

سی و چند ساله شدم؟!!

تازه که به سی رسیده بودم از این عدد وحشت داشتم، اصلن غم عالم به دلم می اومد وقتی می خواستم ازش حرف بزنم... و لی حالا انگار نه انگار. بی خیال این اعداد. تو اصلن فکر این حرف ها نباش...

سی و چند سالگی ام مبارک

/ 1 نظر / 7 بازدید
ساجده

تولدت مبارک نگران سن و سال نباش از آخرش که بالا میره