شوق ام را می یابم

این چند جلسه از کلاس عزیز و بسیار عزیزم انگار دارم به نکات مهمی از خودم میرسم. 

فهمیدم که دلقک روانم تقریبا رو به سرکوبیه، که لذت از اینجا و اکنون رو بلد نیستم، انرژی زنانه رو درست زندگی نمی کنم، امنیت و عادت تقریبا زمین گیرم کرده، شوق ها و شعف هام رو گم کردم و باید بگم خودم هم دقیقا نمی دونم چی "دلم" می خواد ... 

و تصمیم گرفتم که تلاشی کوچک برای پیدا کردن شوق هام انجام بدم. دلم می خواد پیداشون کنم. شروع می کنم. باور کن...

اولین قدم رو همین هفته بر میدارم. وقتی برداشتم بعد راجع بهش میگم. به قول امیرحسین یه وقتایی بهتره بعضی حرفا رو توی دل خودمون نگه داریم...

راضی ام از خودم...

/ 0 نظر / 8 بازدید