هفتمين روز هفتمين ماه سال

امروز 7/7 بود و نمیدونم چرا از صبح با این نکته ای که فهمیدم کلی کیف کردم! من که اهل فال و طالع و این جور چیزها نبودم!!

 راستش یه قدم کوچیک ولی خوب هم توی پروژه پیش رفتم که باز هم کلی چسبید. اومدم توی این روز یه یادداشت گذاشته باشم و بگم همیشه هم حالم بد نیست!

/ 0 نظر / 4 بازدید