برای پست قبل دوستی برایم نوشته:

{ يادمان نرود دوستانمان را که به زندان انداختند اصلاح طلبان سکوت کردند . يادمان نرود کوی دانشگاه که ختم به ريش تراش شد سکوت کردند . قتلها که به ۴ تا محدود شد باز سکوت کردند .شيرين عبادی که جايزه برد همين سيد خندان سياسی اش خواند . گنجی را گفت از کجا معلوم گناهکار نباشد . انتخابات که تقلب شد در وزارت کشورش گفت بی اخلاقی شده است و اگر باز بنويسم مرخصی ام تمام می شود . قضاوت کنيد که می شد باز هم پای صندوق رفت حلا که حجاريان هم ميگويد همان کوی دانشگاه از خاتمی نااميد شده است .}

و من گفتم اینجا حرفم رو برای این دوست بنویسم:

همه حرف های بالا رو قبول دارم. اما باز اون روزها برای مردم و کشور بهتر از اين روزها نبود؟ همين که آدم های خوش فکر می تونستند باشند و حرف بزنند بهتر از حالا نبود؟ فقط وزير کشور و ارشاد و ... حالا رو مقايسه کنيم با اون روزها! روزنامه نگار هايی که می تونستند داخل باشند و همه نقدهایی که به دولت وارد بود رو مورد بحث بگذارند اگر امکانش روداشتند که از ایران رفته اند و راه ارتباطشون با مردم وبلاگ هاشون شده. تازه اگر خوانده بشه، فیلتر نباشه و هزار اما و اگر دیگه...! (و اون عده ای رو هم در نظر داشته باشیم که تازه افتاده اند دنبال شغل دیگه ای برای گذروندن روزگار. تازه با سوء پیشینه سیاسی که در کارنامه دارند اگه بتونند کاری پیدا کنند خوبه!) 

وضعیت بین المللی که دیگه بدتر از حالا نمی شه تصورش رو هم کرد! ... و وحشت جنگی که فقط مردم قربانیان اون هستند در دل مون هر روز بیشتر و بیشتر می شه.

حرف من اینه که نباید انتظار خوبی و درستی مطلق از کسی یا گروهی داشته باشیم. شاید به همین خاطر دوره پیش با نا امیدی به اتمام رسید. فکر می کردیم اگر خاتمی باشد چه ها که نمی شود. ولی او هم انسانی است با همه اشتباهات و ظرفیت هایی که ممکنه کسی داشته باشه. درسته که ما خیلی جاها حداقل انتظاراتمون هم برآورده نشد. خب حق هم داشتیم. باشه این ها رو بلند می گفتیم. اعتراض می کردیم. اصلا تمرین دمکراسی مگه غیر از اینه؟ بتونیم حرف بزنیم. انتقاد کنیم. نابرابری ها و بی عدالتی ها رو بگیم. که این گفتن ها نه فقط برای خاطر خودمون که وظیفه انسانی- اجتماعی مون هم هست...

 به هر حال حالا از همه چیز عقب افتاده ایم. چیزی هم برامون نمونده! فقط باید هر روز نظاره گر دست گل هایی باشیم که عده ای به آب می دهند و معلوم نیست غیر از قدرت و ثروت چه از جان این ملت و کشور می خواهند؟   

/ 0 نظر / 2 بازدید