این بار زود برگشتم!!!

عکس دوستامو دیدم و دلم براشون تنگ شد. چرا ما اینقدر واسه هم سخت وقت می گذاریم؟ ارتباطمون با هم شده از پشت همین دستگاه ها با هزار جور مانع! در حد دیدن عکس و شاید پیامی چند جمله ای و گاهی تبریک تولد و ...

 این هم از مزایای پیشرفت تکنولوژی...

/ 5 نظر / 2 بازدید
مریم

سلام بهار چطوری؟ خیلی دلم تنگته.

مهری

بهاره جان چرا دیگه چیزی نمی نویسی.

مهری

بهاره جان چرا دیگه چیزی نمی نویسی.

مهری

بهاره جان چرا دیگه چیزی نمی نویسی.

مهری

بهاره جان چرا دیگه چیزی نمی نویسی.