پایان خوش؟!

داشتم فیلم می دیدم... واقعا غیر از کارتون های زمان بچگی دیگه چه داستانی توی واقعیت وجود داره که پایان خوش داشته باشه؟ اصلا پایان خوش یعنی چی؟ وقتی همه فرافکنی ها تموم شد همه شیرینی ها و خوشی ها عادی شد خب بعد چی؟ چرا داستانهای واقعی نمی شه که شیرین و خوش بمونن. همیشه باید بهشتمون رو رها کنیم و از یه راه سخت بگذریم و تازه بگردیم سراغ بهشت دیگه...  یعنی این"باید" زندگی مونه؟ اینکه هیچ چیز خوش تموم نشه. اینکه بهشت دلمون رو بزنه. اینکه امید یه بهشت دیگه ما رو بهشت زده کنه و از هر چی خوشیه بیندازدمون بیرون ... 

زندگی واقعی هیچ وقت مثل قصه ها نیست. تلخی و سختی هیچ وقت تموم شدنی نیست. بهشت هیچ وقت موندگار نیست. هیچ وقت...

/ 0 نظر / 5 بازدید