دلم مسافرت می­خواد! مسخره­است؟

اول به نظرم می­اومد آدمی با شرایط من باید خیلی شهامت داشته باشه که به مسافرت حتی فکر کنه... ولی باور کنید دارم شهامت پیدا می­کنم. از فکرش باید شروع کرد شاید بالاخره محقق بشه!!

/ 2 نظر / 8 بازدید
اشکان مهرجو

بهت امیدوار شدم انسانهای بزرگ اول از فکر شروع می کنن. پله ها رو یکی یکی برو بالا . . . . . . . . ببینم پله ای هم هست ؟

ساناز

منم دلم سفر می خواد. اونم به یه جای گرم.