دو هفته ای می شه که با علیرضا همکار شده ام. یعنی اون با من همکار شده! و راستش توی این مدت حالم خیلی بهتره. انگار زمان با هم بودن بیشتر شده... پس وقتی پیش بچه ها برمیگردم با انرژی ترم.

شهاب چند روزی می شه که خیلی بی دردسر تکالیفش رو انجام می ده. نمی دونم این تاثیر حال بهتر منه یا حال بهتر من متاثر از اینه؟!!

سپهر هم روبه راهه و هیچ مشکلی غیر از کم خوابی نداره... داره ماما بابا دَدَ آبه رو هم با تناسب معنی تکرار می کنه.

Image Hosting by imagefra.me

این هم عکس، مریم جان از راهنمائیت ممنون.

/ 1 نظر / 3 بازدید
30na

sitet alie bekhosos in matlabe be maham sar bezan nazar yadet nare www.e4e.orq.ir