زندگی

امروز چه حس و حال خوبی دارم. یه کم سرم خلوت بوده اینجا هم خلوت بوده و یه جورایی تونستم به کارهای متفرقه برسم. خیلی خوبه که با خودت فکر کنی خب دیگه چی کار داشتم...؟ از این موقعیت ها برام کم پیش میاد و تا یک ساعت دیگه که باید برم دنبال سپهر وقت دارم ازش استفاده کنم.

اگر زندگی لذت بردن از لحظه اکنون باشه من الآن دارم زندگی می کنم...

راستش جلسه پیش در کلاس عزیزم حرف از مرگ شد و فرصتی که برای زندگی داریم. فرصت ویژه و محدودی که برای تجربه نزیسته ها داریم... یگانه زمانی برای رقم زدن سرنوشتمون... و از قبل شنیده بودم مرگ و شاید قیامت یوم الحسرت است...

... حسرت نزیسته ها... 

/ 0 نظر / 7 بازدید