شب قدر

دارم به شب قدر فکر می کنم و اینکه واقعا توی این شب ها چه اتفاقی باید بیفته؟

 بچه که بودم فکر می کردم شب قدر مربوط به روزهای شهادت امام علی است و همه گریه ها و دعاها هم برای امام علی است !...و راستش هنوز هم موندم که شب قدر با همه توصیفی که از عظمت و خاص بودنش می شنویم چرا اینقدر با عزاداری علی آمیخته شده ؟ چرا شبی که فرصت بزرگی برای تعقل و تدبیره با  شنیدن هزارباره ماجرای شهادت علی وگریه بر او بگذره؟ و کاش کمی در مورد علی فکر هم می کردیم و یا نه اصلا به هر چیزی کمی فکر می کردیم ! خواندن دعا و گریه و قرآن به سر گرفتن و طلب بخشش از گناهان سال قبل و اجابت نیازهای پیش رو ... و دوباره تا سال دیگر و شب قدری دیگر! 

شاید باید عادت فکر کردن و آموختن از آدم ها گرفته بشه!

دیشب قرآن رو باز کردم بعد از مدتها و ...حس خوبی بود...

* کسانی که ایمان آورده اند و  عمل صالح انجام می دهند... *

ایمان دارم که خدایی هست و من هستم و تا مرگ فرصتی برای بودن دارم و عمل صالح!  واقعا چطور می شه که بودن آدم توی این فرصت نه چندان زیاد در سمت و سوی کردار نیکو و شایسته قرار بگیره...

/ 1 نظر / 2 بازدید
شاهو

من مثل هميشه عقبم پس درباره پست قبلی می نويسم . مبارکه ديگه شهاب را نبايد کوچولو صدا کرد اينجور مواقع می گويند برای خودش مردی شده . من اين آرزو را برايش نمی کنم که در اين ولايت مرد شدن يعنی ياد گرفتن تحقير زن و پا گذاشتن در جاده مرد سالاری . پس آرزو می کنم اين شروع برای شهاب نه آغاز مرد شدن که آغاز معرفت اندوزی و ياد گيری هر آنچه باشد که انسان را صاحب کرامت و ارزش می داند .