دریغ از یک جرعه هوای خوب

 چه انتظاری داریم ها. از خانه بیائیم بیرون، نفس عمیقی بکشیم و بگوییم: بَه چه هوایی. نگاهی به آسمان آبی بندازیم و از زیبایی و وسعتش سرشار از انرژی شویم و این شروع روزمان باشد. نه ما حتی از هوا هم سهمی نداریم.

خب همه چیز باید به هم بیاید. همه چیز...

نمی دانم خدا چرا ما را کلن فراموش کرده...  

/ 0 نظر / 9 بازدید