رای

mowj.ir

به موسوی رای می دهم.

 

از آرای خاموش خواهش می کنم این بار در خاموش ماندن تجدید نظر کنند.

/ 4 نظر / 2 بازدید
فی سته ایام

سلام[گل]

آبشاران

دوباره کاروان اصلاح طلبان ورشکسته به راه افتاده است و یادشان آمده ما نیز مردمی هستیم و رای مان نیاز است دست به دامان ستارگان هنرمند شده اند و شعرهای جوان پسند می دهند . دوستان هم می گویند چون رای این کارمند دوران جنگ زیاد است باید رای بدهیم .همه شده اند منتقد انقلاب فرهنگی سروش و در عجبم از نفوذ یک تنه این مرد که انقلابی مائویستی راه انداخته به تنهایی . سخنان یکی به نعل و یکی به میخ هم آغاز شده است . دولت فرهنگی و ... ما بسیجی واقعی هستیم و هکذا . چند سال پیش از الهه کولایی پرسیدیم چرا وقت انتخابات پیدایتان می شود گفت چکار کنیم مجوز روزنامه به ما نمی دهند . بابک احمدی دیروز پرسیده بود راستی معین کجاست او که نماینده حزب پیشرو اصلاح طلبان بود! بانوی دوم خیالی می گوید من خودم حجاب را انتخاب کردم و انبوه جوانان پیرامون نپرسیده بانوی بزرگوار اگر ما عکسش را انتخاب کنیم آیا مجالمان می دهند آیا شما از ما دفاع می کنید .چه خوش گفت سروش که پاسبان آزادی باشید نه عاشق آن . جلایی پور گفته است که نطق میر حسین شوک انتخابات بود! اما من آن را با نطق کروبی و کارنامه اش مقایسه می کنم و می گویم که به نسخه مشارکتی احم

آبشاران(ادامه)

جلایی پور گفته است که نطق میر حسین شوک انتخابات بود! اما من آن را با نطق کروبی و کارنامه اش مقایسه می کنم و می گویم که به نسخه مشارکتی احمدی نژاد رای نمی دهم . برای من دفاح از لقمانیان ، دفاع از دراویش ، دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام ،تسلیت برای درگذشت سحابی ، کمک به آزادی لیلی و ... کافی است که بدانم چه کسی را انتخاب کنم .بری من لوایح دو قلو ، سکوت ٢٠ ساله در برابر کشتار روشنفکران ، کوی دانشگاه ،اعدام در ملا عام، رد صلاحیت ها کافی است که به که رای ندهم . انتخابم را حتی در صورت حضور سید خندان بجای میر خاموش تغییر نمی دادم . خنده ام می گیرد که انتخابشان را نه با سروش و احمدی و عبدی و قوچانی و نیلی و کرباسچی و مهاجرانی که با رهنما و آهنگرانی و فرخ نژاد و پور احمد عیار کرده اند . انگار برای ساختن فیلم باید به سراغورزشکاران برویم و برای حضور در جام جهانی به سراغ تاجران و برای آزاد سازی اقتصاد به سراغ پرستاران .

میترا

سلام تبریک میگم از وبلاگ به این زیبایی. نوشته هایت همه ساده میباشد وادم را بطرف خود جلب میکند بجز این یکی .